Amway Call Center  โทร 0-2725-8000amwaythailand
Skype ID : face_call
 
 

 Hot News
 ดูประกาศทั้งหมด
 บริการข้อมูล นธอ.
  แบบไม่ชำระค่าบริการ
  แบบชำระค่าบริการ
  Relationship Management
  ข้อมูลการจ่ายส่วนลด
 สมัครนักธุรกิจแอมเวย์
 ต่ออายุสถานภาพ
 สิทธิประโยชน์
 โอกาสทางธุรกิจ
 ประกาศเกียรติคุณ
 แผนธุรกิจและระเบียบปฏิบัติ
 Online Organizer
 จองฝึกอบรม
 บริการจากแอมเวย์
 ดาวน์โหลด
 สื่อประจำ
 คำถามน่ารู้
 ดาวน์โหลดใบสมัครนธอ.
 ส่งรูปภาพทำบัตรประจำตัวนักธุรกิจ
 วันเกิดดาวน์ไลน์

วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 19.10 น.
หน้าแรก > นักธุรกิจแอมเวย์ > บริการข้อมูล นธอ. > รายการส่งเสริมการขายพิเศษสำหรับ นธอ.ใหม่ > รายการส่งเสริมการขายพิเศษสำหรับ นธอ.ใหม่ > > FAQ
Amway Thailand - Official Amway Thailand Site (Z12)

เพราะเหตุใดจึงเลือกทำโปรโมชั่นกับยาสีฟันกลิสเทอร์ มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด์
เนื่องจากยาสีฟันกลิสเทอร์ มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด์เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของแอมเวย์
และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปิดใจให้ผู้มุ่งหวังยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์แอมเวย์
เนื่องจากมีความพึงพอใจสูงเมื่อได้ทดลองใช้และทำให้อยากซื้อซ้ำในครั้งต่อไป
   
ถ้านักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ สมัครในวันปิดยอด จะนับระยะเวลาการใช้สิทธิ์อย่างไร
เนื่องจากการนับระยะเวลาใช้สิทธิ์จะนับเดือนที่สมัครเป็นหลัก
ดังนั้นถึงแม้ว่าจะสมัครในวันปิดยอดก็นับเป็นหนึ่งเดือนเช่นเดียวกัน เช่น ถ้าสมัครวันที่ 30 มิ.ย.53
ก็นับเป็นเดือนที่ 1 ดังนั้นแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์ให้ครบ 2,500 บีวี ในวันสมัครเพื่อไม่พลาดสิทธิ์รับฟรี
ยาสีฟันกลิสเทอร์ มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด์ในเดือนแรก
   
นักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ที่สมัครก่อนวันที่ 2 ก.ค. 53 สามารถรับโปรโมชั่นนี้ได้หรือไม่
หากสมัครระหว่างวันที่ 2 ส.ค. 52 - 30 มิ.ย. 53 ก็สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นใหม่นี้ได้เช่นกัน
เนื่องจากยังอยู่ในช่วงปีแรกของการสมัคร โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการสมัครเป็น
นักธุรกิจแอมเวย์ในปีแรก เช่น ถ้าสมัครในเดือน ธ.ค. 52 ก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ 5 ครั้ง คือ ตั้งแต่เดือน
ก.ค - พ.ย. 53. พร้อมกันนั้นยังสามารถใช้สิทธิ์โปรโมชั่นเดิม (แลกซื้อนิวทริไลท์ นิวทริ-โปรตีน ลด 30% หรือ
อาร์ทิสทรี ไทม์ ดีไฟแอนซ์ สกิน รีฟินิชชิ่ง โลชั่น ลด 20%) โดยใบเสร็จ 1 ใบ สำหรับ 1 สิทธิ์ของโปรโมชั่นนั้นๆ
ไม่สามารถใช้ใบเสร็จเดียวกันเพื่อรับสิทธิ์พิเศษของทั้งสองโปรโมชั่นได้
   
นักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ที่สมัครตั้งแต่ 2 ก.ค. 53 - 30 ธ.ค. 54 สามารถขอรับสิทธิ์ในรายการโปรโมชั่นเดิม
(ซื้อนิวทริไลท์ นิวทริ-โปรตีนลด 30% หรือ อาร์ทิสทรี ไทม์ ดีไฟแอนซ์ สกิน รีฟินิชชิ่ง โลชั่น ลด 20%)
ได้ด้วยหรือไม่
ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ในรายการโปรโมชั่นเดิมได้ เพราะถือว่ารายการโปรโมชั่นเดิมนั้นสิ้นสุดลงแล้ว
   
สมาชิกแอมเวย์ใหม่สามารถรับสิทธิ์รายการโปรโมชั่นนี้ได้หรือไม่
สมาชิกแอมเวย์ไม่สามารถรับสิทธิ์โปรโมชั่นนี้ หากสมาชิกต้องการรับสิทธิ์โปรโมชั่นนี้ สามารถทำได้โดยอัพเกรดเป็นนักธุรกิจแอมเวย์
   
หากนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ ลืมใช้สิทธิ์รายการโปรโมชั่นในเดือนนี้ สามารถเลือกใช้สิทธิ์ทดแทนในเดือนถัดไปเลย
เป็นจำนวน 2 ชิ้นได้หรือไม่
ไม่สามารถใข้สิทธิ์ทดแทนได้ สามารถใช้สิทธิ์โปรโมชั่นนี้ได้เดือนละ 1 ชิ้น ดังนั้นควรตรวจสอบสิทธิ์ของท่าน
อยู่เสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุด
   
นักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ สามารถรับสิทธิ์โปรโมชั่นใหม่นี้ ได้ถึงเดือนธ.ค. 54 ใช่หรือไม่
สามารถรับสิทธิ์โปรโมชั่นนี้ได้ตลอดอายุ 1 ปีแรกของการสมัคร เช่น ถ้าสมัครเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553
ระยะเวลาในการเข้ารับสิทธิ์โปรโมชั่นจะมีสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554
   
รายการส่งเสริมการขายพิเศษนี้ สามารถใช้ร่วมกับการซื้อชุดผลิตภัณฑ์ดำเนินธุรกิจ, โปรโมชั่นทุกรายการ
รวมทั้งการสั่งซื้อแบบ SOP
(การซื้อสินค้าแบบจัดส่งอัตโนมัติ) ของบริษัทฯได้หรือไม่
การซื้อชุดผลิตภัณฑ์ดำเนินธุรกิจ, รายการโปรโมชั่นทุกรายการ รวมถึงการสั่งซื้อแบบ SOP
สามารถเข้าร่วมรายการโปรโมชั่นใหม่นี้ได้ แต่ไม่รวมถึงการแลกซื้อสินค้าแอมเวย์/ของรางวัลใดๆ
   
ในกรณีที่นักธุรกิจแอมเวย์ใหม่สมัครแล้ว เอกสารการสมัครยังไม่ครบถ้วน แต่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าตามเงื่อนไข
โปรโมชั่นแล้ว ไม่ทราบว่าในกรณีนี้จะเริ่มนับสิทธิ์ได้ตั้งแต่เมื่อไร
บริษัทจะเริ่มนับเดือนแรกของสิทธิ์พิเศษนี้จากเดือนที่ยื่นใบสมัคร แต่อย่างไรก็ตามท่านจะได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ
รวมถึงของแถมเมื่อยื่นเอกสารการสมัครทุกอย่างครบถ้วน
<< กลับ   1   2   ถัดไป >>